logo

Dějiny Brněnského akademického sboru

Ve svých počátcích (1948–1950) BAS vznikl ze dvou těles – z Radosti a Vysokoškolského pěveckého sdružení (rok 1950 se zvykově ustálil jako rok založení Brněnského akademického sboru). Ve vedení těchto souborů se postupně vystřídaly sbormistrovské osobnosti jako Irena Vaněčková-Večeřová, Vlastimil Kloc, Alois Fiala, Zdeněk Macháček, Dalibor Spilka, Josef Svoboda, Radomil Eliška, Oldřich Bohuňovský, Vladimír Rampula, Josef Hrdý, Antonín Horák, Libor Coufalík, Petr Řezníček a Josef Pančík.

Právě přátelství Petra Řezníčka (vedoucí Vysokoškolského pěveckého sdružení) a Josefa Pančíka (vedoucí Radosti), umocněné podobným repertoárovým zaměřením jejich sborů, vyústilo ve sloučení obou těles a ve společné vedení Brněnského vysokoškolského sboru, jenž se později přejmenoval na Brněnský akademický sbor.

V roce 1963 začal s Petrem Řezníčkem spolupracovat Lubomír Mátl – tehdy začínající posluchač JAMU. Mátl po krátké době od Řezníčka umělecké vedení převzal a řídil sbor až do roku 1982. Během svého působení s Brněnským akademickým sborem uvedl premiéry mnohých soudobých českých skladeb:

Mimo soudobou tvorbu patřila do dramaturgie tělesa také a cappella tvorba z období renesance a stylizované reflexe moravských lidových písní.

Kvality Mátlova vedení prokázaly mnohé úspěchy sboru:
 • vítězství v prvním ročníku soutěže Internacionálního festivalu akademických sborů (IFAS) v Pardubicích (1968 a také v letech 1970 a 1972),
 • čtyřnásobné vítězství na Concorso internationale di canto chorale ve městě Gorizia (Itálie, 1968),
 • cena za interpretaci soudobých skladeb na International Béla Bartók Choir Competition v Debrecenu (Maďarsko, 1974),
 • první místa ve dvou po sobě jdoucích ročnících soutěže Cleveland’s International Eisteddfod v anglickém Middlesborugh (1976 a1978),
 • první cena s Grand Prix na Rencontres Internationales de Chant Choral v Tours (Francie, 1981).

Sbor koncertoval v Rakousku (1966, 1974), Německu (1969, 1979, 1982), Dánsku a Finsku (1970, 1980), v bývalé Jugoslávii (1965, 1974), v bývalém Sovětském svazu (1977), v Polsku (1977), Francii (1981), Estonsku (1982) a roku 1972 ve Washingtonu, New Yorku a dalších amerických městech v rámci International University Choral Festival.

Po boku Lubomíra Mátla působili ve sboru též jeho žáci Petr Škarohlíd (1966–74), Petr Altrichter (1973–82), Aleš Podařil (od roku 1977) a zároveň s ním Jan Rozehnal (do roku 1979).

V letech 1982–86 byl sbormistrem Petr Chromčák, další Mátlův žák, pod jehož vedením sbor v červnu 1985 premiéroval skladbu Františka Emmerta Otče náš a získal dvě ocenění na mezinárodních soutěžích. Dále se sborem reprezentoval českou sborovou hudbu na zájezdech v Německu, Finsku a Švédsku. Spolupráci s BASem po letech zopakoval v roce 1999 v rámci Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově.

Po odchodu Petra Chromčáka vedl Brněnský akademický sbor Petr Šumník, ke kterému ve vedení brzy přibyl Roman Válek. Ten těleso v roce 1990 převzal a repertoárovou orientaci na soudobou tvorbu a cappella a vokální polyfonii období renesance rozšířil ve spolupráci s Andreasem Kröperem směrem k vokálně-instrumentální barokní hudbě s důrazem na tehdy teprve začínající poučenou interpretaci. Se sborem kromě koncertování také natáčeli kompaktní disky – např. CD s Magdalenou Koženou nebo s Jamesem Griffettem (Bach: Janovy pašije; Mozart: Requiem).

Brněnský akademický sbor se pod Válkovým vedením úspěšně představil na mezinárodních soutěžích v Neumünsteru (1990) a v Gorizii (1991). Ze zahraničních zájezdů stojí za zmínku festival v Barceloně (1991), v Quimperu (Francie, 1992) a koncertní vystoupení v Londýně a Kolíně nad Rýnem v roce 1992.

V letech 1993–2010 byl hlavním sbormistrem a uměleckým vedoucím sboru Jaroslav Kyzlink. Vysoká úroveň sboru byla nadále potvrzována úspěchy v mezinárodních soutěžích:
 • Spittal an der Drau (1994, a zejména 2000, kde Brněnský akademický sbor porazil šestasedmdesát sborů a stal se laureátem v obou soutěžních kategoriích – tedy prvním českým vítězem v historii soutěže s tradicí od roku 1964),
 • International Choral Contest Tolosa (1995),
 • Gorizia (1996),
 • Chorus Camera v Rychnově nad Kněžnou (1996).

Kritikou byla vyzdvihována perfektní souhra, sbormistrem propracované frázování a využívání celé dynamické škály.

Dále se pod Kyzlinkovým vedením natočily kompaktní disky s díly těchto autorů:
 • František Xaver Brixi (1993),
 • Kryštof Harant, Jan Novák, Jan Dismas Zelenka, Petr Eben (1994),
 • Orlando di Lasso, Thomas Tallis, Giovanni Palestrina (1995),
 • Bohuslav Martinů (1999).

V prosinci 1993 se odehrála česká premiéra Brittenovy kantáty Saint Nicolas, op. 42 (dirigent: Lubomír Mátl, sbormistr: Jaroslav Kyzlink). V září 1994 uvedl Kyzlink se sborem českou premiéru skladby Proprium festivum monasteriense Petra Ebena. Skladbu téhož autora, Rhytmus de gaudiis Paradisi, věnovanou festivalu v irském Corku provedl v roce premiéry (3. května 1996). Festival Concentus Moraviae 1998 zahájila česká premiéra 8. symfonie Jana Kapra, zvaná Campanae Pragenses (Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Operní sbor Národního divadla Brno, BAS, dirigent Petr Vronský, sbormistr Jaroslav Kyzlink).

Kyzlink přivedl sbor k úzké spolupráci s Janáčkovou operou Národního divadla Brno a věnoval trvalou pozornost skladatelskému odkazu Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Petra Ebena, Jana Nováka a dalších českých autorů.

V rámci oslav 150. výročí narození Leoše Janáčka (2004) BAS vystoupil v představení Janáčkovy opery Počátek románu a společně se souborem Hradišťan také v baletu Rákos Rákoczy. Ve spolupráci s JAMU provedl v květnu 2007 světovou premiéru kantáty Ilena Vítězslavy Kaprálové a v následující sezóně zpíval na pódiu vídeňského Musikvereinu. V roce 2010 si slavnostním koncertem připomenul 60. výročí své existence na sborové scéně.

V roce 2011 převzala umělecké vedení Brněnského akademického sboru Daša Briškárová-Karasová.

Pravidelná spolupráce s Janáčkovou operou Národního divadla v Brně poskytla členům sboru možnost účinkování v inscenacích brněnské opery (např. Musorgského Boris Godunov) a spoluúčast při provedení vokálně-instrumentálních děl A. Dvořáka na festivalu Smetanova Litomyšl v letech 2010 a 2011 (Svatební košile, Stabat Mater) a na koncertech k 80. narozeninám významného operního pěvce Richarda Nováka (Svatá Ludmila) v říjnu roku 2011.

V roce 2012 se sbor pod vedením Daši Briškárové-Karasové úspěšně prezentoval na dvou prestižních mezinárodních festivalech – na festivalu duchovní hudby "Virgo Lauretana" v italském Loretu a na mozartovském festivalu v Poznani (Polsko). V roce 2013 participovala ženská část sboru na projektu doktorandky JAMU – Kataríny Duchoňové-Mašlejové – "Vzpomínka na Břetislava Bakalu", jehož součástí byl slavnostní koncert, beseda pro Kruh přátel Filharmonie Brno a výstava připomínající život a dílo tohoto významného českého dirigenta a sbormistra. Na podzim BAS účinkoval v Rossiniho Petite messe solennelle a v rámci verdiovského festivalu vystoupil společně s operním sborem ND Brno ve Verdiho Requiem.

V roce 2014 se BAS zapojil do oslav Roku české hudby uspořádáním koncertu z děl B. Martinů, J. Nováka a L. Janáčka a též participací na akcích Národního divadla Brno – Česká píseň B. Smetany a Requiem A. Dvořáka.

Rok 2015 byl zasvěcen oslavám 65. výročí založení sboru a dvěma zahraničním zájezdům – do Itálie (zopakování účasti na mezinárodním festivalu "Virgo Lauretana" v Loretu) a Německa (prezentace hudby A. Dvořáka ve Würzburgu a Dettlebachu).

Od září roku 2016 převzal umělecké vedení sboru Pavel Šnajdr, se kterým sbor připomněl 400. výročí úmrtí W. Shakespeara koncertem věnovaným zhudebněným textům tohoto světově proslulého básníka a dramatika.

Životnímu jubileu domácího brněnského skladatele a muzikologa Miloše Štědroně BAS věnoval své úsilí v roce 2017. V témže roce také participoval na projektu Symfonie sirén A. Avraamova, uskutečněném na brněnském výstavišti v rámci festivalu Moravský podzim.

V roce 2018 byl ke spolupráci s hlavním sbormistrem Šnajdrem přizván student brněnské konzervatoře Dominik Pernica. Rok se nesl ve znamení oslav – jarním koncertem si BAS připomněl 100. výročí narození Leonarda Bernsteina a účastí na několika významných kulturních akcích věnovaných 100. výročí založení Československé republiky osobně doložil svědectví o tradici a přetrvávající existenci českých a moravských pěveckých spolků. Například v rámci festivalu Dvořákova Praha se účastnil koncertu, který řídil Jakub Hrůša. Výstup byl živě přenášen na venkovní scénu na náměstí Jana Palacha, kde se k němu přidávaly další pěvecké sbory.

V roce 2019 se BAS připojil k celorepublikové benefiční akci "Zpíváme pro UNICEF", jejíž výtěžek podpořil program "Dobrý start do života". Touto akcí pěvecké sbory pomáhaly dětem. Postní koncert byl uspořádán v kostele sv. Maří Magdaleny v Brně, kde vedle Stabat mater českého skladatele Josefa Bohuslava Foerstera zazněly také duchovní skladby T. L. Victorii, V. Miškinise, P. Vaskse a A. Tučapského. S modifikovaným duchovním programem BAS následně vystoupil v kostele J. A. Komenského (Červený kostel) v Brně v rámci Noci kostelů.

Červen přinesl pro sbor emoce v podobě děl Bohuslava Martinů – kantáty Otvírání studánek a Mikeš z hor, které zazněly pod vedením Dominika Pernici ve Vlčkově (v rámci tradiční hudební slavnosti "Putování za studánkami") a následně na zámku v Boskovicích. Mikeš z hor společně s výběrem z kantáty Catulli carmina C. Orffa zazněl také v posluchači zaplněné blanenské Galerii.

Na podzim, v rámci projektu Hlasy sametu, sbor participoval na vytváření videoklipu písně Mlýny. Akce se účastnilo devadesát tři pěveckých těles z celé České republiky (téměř tři tisíce sborových zpěváků!) a několik osobností české operní i populární hudby, které zahájily svou uměleckou dráhu v dětských pěveckých sborech (např. Adam Plachetka, Vojtěch Dyk, Bára Basiková, Aneta Langerová, Jana Kirschner a další). Idea projektu, podpořeného také Českou televizí, vzešla z Unie českých pěveckých sborů, která se tímto způsobem rozhodla oslavit současně dvě výročí – 50 let od svého vzniku a 30 let od Sametové revoluce.

Listopadový koncert byl naším příspěvkem k oslavám 30. výročí znovunabyté svobody a demokracie v Československu, přičemž dramaturgie koncertu byla zaměřena na skladatelské osobnosti nesoucí příjmení Novák. Přestože se nejednalo o všeobecně známý a populární program, byl přítomnými posluchači vysoce oceněn. Ještě v listopadu sbor v rámci reciproční spolupráce s operou Národního divadla Brno participoval na akci Otevřený dům s Janáčkem, která byla předehrou k festivalu Janáček Brno 2020 a během které byl návštěvníkům představen program ze sborové tvorby Leoše Janáčka.

Závěr roku 2019 se nesl v duchu benefičního koncertu na podporu Masarykova onkologického ústavu, kde jako ústřední skladba zazněla brněnskou katedrálou na Petrově Mozartova Missa brevis G dur. BAS se zde představil ve spolupráci s orchestrem Virtuosi Brunenses a s Hanou Holišovou, držitelkou ceny Thálie. Opětovné provedení Mozartovy Missy brevis zaznělo také v rámci slavnostní mše minoritského kostela sv. Janů v Brně.

Pro sborovou činnost nelehký rok 2020 přinesl striktní omezení k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Zákaz shromažďování, konání kulturních akcí a především zákaz zpěvu se obecně na konání kulturních akcí a jejich přípravě negativně podepsal. Z toho mála uskutečněného koncertního programu tedy stojí za zmínění spolupráce sboru s orchestrem Virtuosi Brunenses a s operní divou Andreou Kalivodovou v rámci benefičního koncertu na podporu Masarykova onkologického ústavu. Dále se tento rok nesl především v duchu příprav výročního koncertu k 70 letům činnosti BASu, které však byly kvůli probíhající pandemii na dlouhou dobu přerušeny. Zákazy činností byly nařízeny i v období od ledna do poloviny května 2021.

Činnost sboru v roce 2021 směřovala především k realizaci několikrát přeloženého slavnostního koncertu k 70. výročí založení sboru, který se měl původně uskutečnit již v roce 2020. Přes náročnou dramaturgii postavenou na interpretačně a posluchačsky obtížných skladbách Bohuslava Martinů, Vladimíra Wernera, Antonína Tučapského a Jana Nováka prokázal sbor vysokou uměleckou kvalitu, což dokládaly nadšené ohlasy a slova uznání přítomných posluchačů, mj. z řad bývalých sbormistrů a členů sboru.

Před tímto vrcholem sezóny uskutečnil sbor dvě samostatná vystoupení v rámci Noci kostelů 28. 5. 2021 (kapucínský kostel Nalezení sv. Kříže; minoritský kostel sv. Janů). V rámci programu festivalu Moravský podzim, pořádaného Filharmonií Brno a věnovaného 100. výročí narození skladatele Jana Nováka, jsme 9. 10. 2021 v Místodržitelském paláci provedli autorovu skladbu Testamentum pro sóla, sbor a kvarteto lesních rohů.

V prosinci byla provedena Moravská vánoční mše (Missa pastoralis) Josefa Schreiera, nejprve ve spolupráci s Akademickým sborem Žerotín a Moravskou filharmonií Olomouc v rámci jejího abonentního cyklu v sále Reduty v Olomouci, podruhé potom při slavnostní mši k patrociniu kostela sv. Janů v Brně, za hudebního doprovodu instrumentalistů Janáčkovy opery NDB doplněných mladými muzikanty.

Květen roku 2022 započal kláním na Mezinárodní soutěži Ave Verum v rakouském Badenu. Z této soutěže si sbor přivezl ocenění za nejlépe provedenou povinnou skladbu. Poté sbor vystoupil v rámci Noci kostelů 10. 6. 2022 v poutním kostele Jména Panny Marie ve Křtinách, kde pod vedením Pavla Šnajdra provedl duchovní program. Koncert Červnové emoce, jenž proběhl 23. 6. 2022 v Muzeu Blanenska, řídil Dominik Pernica, který se sborem předvedl Malou jazzovou mši Boba Chilcotta a Milostné madrigaly Vladimíra Wernera.

BAS – Brněnský
akademický sbor

info@brnenskyakademickysbor.cz
776 843 490