logo

Sbormistři

Pavel

Pavel Šnajdr

Absolvoval obory skladba a dirigování na brněnské JAMU. Spolupracoval s předními českými symfonickými orchestry a divadelními scénami (mj. s filharmoniemi brněnskou, královéhradeckou a teplickou, Národním divadlem Praha, Státní operou Praha, Divadlem J. K. Tyla v Plzni, Moravským divadlem Olomouc). V současné době působí jako dirigent Janáčkovy opery Národního divadla v Brně. V roce 2011 založil soubor BCO – Brno Contemporary Orchestra, s nímž se soustředí především na interpretaci soudobé hudby. Sbormistrovské činnosti se věnoval už v letech 1994–2001 v pěveckém sboru Lumír. Od sezóny 2016/2017 převzal funkci hlavního sbormistra sboru.

Dominik

Dominik Pernica

Společně s Pavlem Šnajdrem se podílí na hudební přípravě Brněnského akademického sboru. Je absolventem Střední pedagogické školy v Boskovicích, studoval na brněnské konzervatoři obor dirigování ve třídě MgA. Kamily Zenklové. Ve studiích pokračuje na JAMU, obor dirigování orchestru pod vedením doc. MgA. Jakuba Kleckera a MgA. Roberta Kružíka.

Svou praxi započal jako druhý sbormistr smíšeného pěveckého sboru Rastislav Blansko, kde působil v letech 2017 - 2022. V roce 2018 začal spolupracovat s Brněnským akademickým sborem, se kterým zrealizoval několik úspěšných koncertů a působí v něm jako druhý sbormistr. Zároveň je hlavním sbormistrem skupiny First Smile. Od roku 2018 je také dirigentem Symfonického orchestru města Boskovice (SOMB), se kterým každoročně připravuje řadu projektů. V současné době se zaměřuje zejména na interpretaci hudby 20. století jak v oblasti vokální, tak v oblasti instrumentální i vokálně-instrumentální.

Pracuje v ZUŠ Blansko jako učitel sborového praktika a korepetitor. Dále spolupracuje s Uměleckým centrem ART-TEP, kde se podílí na přípravě různých hudebních aktivit.

BAS – Brněnský
akademický sbor

info@brnenskyakademickysbor.cz
776 843 490